ஆடையகம்

மகாராஜா சில்க் ஹவுஸ்  & ‍ ரெடிமேட்ஸ்
74/15 காந்திஜீ சாலை
தஞ்சாவூர் 613001
தொலைபேசி 084892 55050

சென்னை சில்க்ஸ் தஞ்சாவூர்
எண் 5 திருச்சி முதன்மைச் சாலை
டேனியல் தாமஸ் நகர், என்.எஸ்.சி போஸ் நகர், ரமணி நகர்
தஞ்சாவூர் 613007
தொலைபேசி +91 4362 275 666